Home » BLOG » 노트북 CPU 성능 순위

노트북 CPU 성능 순위

노트북 CPU 성능 순위

노트북 구매를 하려고 노트북 성능을 알아보는 경우. 혹은 구매한 노트북의 현재 성능은 대략 어느 정도인지를 가늠하기 위한 경우. 노트북 CPU 성능 순위 로 노트북의 대략적인 성능을 알아볼 수 있습니다.

노트북은 휴대성을 강조한 제품이기 때문에, 최소한의 부품으로 경량화를 추구합니다. 많은 경우 그래픽카드 역시 CPU 에 포함된 내장 그래픽 카드를 사용하기도 하죠. 따라서, 데스크탑에 비해 노트북 성능은 CPU 의존성이 굉장히 높습니다. 이것이 노트북 CPU 를 살펴보는 것으로 대략적인 노트북 성능을 가늠할 수 있는 이유 입니다.

하단의 노트북 CPU 성능 순위 테이블(표)을 이용하실 때 테이블(표) 바로 위의 검색창을 이용하시면 편리하게 원하시는 CPU 를 찾으실 수 있습니다.

2022-01-01 일자 Grade
Intel Xeon W-11955M 24,333
AMD Ryzen 9 5980HX 23,584
AMD Ryzen 9 5900HX 23,370
Intel Core i9-11980HK 23,346
Intel Core i9-11950H 22,828
AMD Ryzen 9 5900HS 22,372
Intel Core i9-11900H 21,958
Intel Core i7-11850H 21,699
AMD Ryzen 7 5800H 21,664
Intel Core i7-11800H 21,637
AMD Ryzen 9 5980HS 21,517
AMD Ryzen 7 5800HS 20,980
AMD Ryzen 9 4900HS 19,513
AMD Ryzen 9 4900H 19,291
AMD Ryzen 7 5800U 19,185
Intel Xeon W-11855M 19,179
AMD Ryzen 7 4800H 19,133
AMD Ryzen 5 5600H 17,400
AMD Ryzen 7 4800U 17,052
Intel Core i5-11500H 16,788
Intel Core i9-10980HK 16,477
AMD Ryzen 7 5700U 16,428
Intel Xeon W-10885M 15,950
Intel Core i5-11400H 15,927
Intel Core i9-10885H 15,915
Intel Core i7-11600H 15,909
AMD Ryzen 5 5600U 15,732
Intel Xeon E-2286M 15,732
Intel Core i7-10875H 15,547
Intel Core i7-10870H 15,284
Intel Core i9-9980HK 14,854
AMD Ryzen 5 4600H 14,795
Intel Core i5-11260H 14,595
Intel Core i9-9880H 14,050
AMD Ryzen 7 4700U 13,712
AMD Ryzen 5 4600U 13,661
AMD Ryzen 5 5500U 13,268
Intel Xeon W-10855M 13,083
Intel Core i7-10750H 12,448
Intel Core i7-8700B 12,425
Intel Core i5-11320H 12,403
Intel Core i7-11370H 12,399
Intel Core i7-11375H 12,305
Intel Core i7-10850H 12,202
Intel Xeon E-2276M 12,000
AMD Ryzen 3 5400U 11,872
Intel Core i5-10500H 11,867
Intel Core i7-1195G7 11,693
Intel Core i7-9850H 11,545
Intel Core i7-9750HF 11,541
Intel Core i7-9750H 11,246
Intel Core i5-11300H 11,246
AMD Ryzen 5 4500U 11,154
Intel Core i7-1185G7 11,032
Intel Core i7-11390H 10,914
Intel Xeon E-2176M 10,843
Intel Core i9-8950HK 10,836
Intel Xeon E-2186M 10,721
Intel Core i7-1165G7 10,659
Intel Core i5-1145G7 10,652
Intel Core i5-1155G7 10,633
Intel Core i7-8850H 10,433
Intel Core i7-1160G7 10,316
Intel Core i7-1068NG7 10,241
Intel Core i5-1130G7 10,226
Intel Core i5-1140G7 10,179
Intel Core i5-1135G7 10,172
Intel Core i7-8750H 10,139
AMD Ryzen 3 5300U 10,111
Intel Core i7-10710U 10,091
Intel Core i3-1125G4 10,017
Intel Core i5-1038NG7 9,724
Intel Core i5-8500B 9,474
Intel Core i5-10400H 9,022
Intel Core i7-8809G 8,781
Intel Core i7-1065G7 8,770
Intel Core i5-10300H 8,764
Intel Core i7-8559U 8,677
Intel Core i7-8569U 8,494
Intel Core i5-10200H 8,459
Intel Core i5-1035G7 8,400
Intel Core i5-9400H 8,361
Intel Core i7-10810U 8,333
AMD Ryzen 7 3750H 8,284
Intel Core i5-1035G4 8,269
Intel Core i7-8557U 8,225
Intel Core i7-8706G 8,136
Intel Core i5-8279U 8,136
Intel Core i5-8259U 8,135
Intel Core i5-8400H 8,073
Intel Core i5-8269U 8,055
AMD Ryzen 5 3550H 8,049
Intel Core i7-8705G 7,924
Intel Core i7-8709G 7,921
Intel Core i5-8260U 7,864
Intel Core i5-9300H 7,853
Intel Core i5-1035G1 7,803
Intel Core i7-5950HQ 7,759
Intel Core i7-7820HK 7,738
Intel Core i5-9300HF 7,671
AMD Ryzen 7 2800H 7,656
Intel Core i5-8257U 7,652
AMD Ryzen 3 4300U 7,599
Intel Core i5-8300H 7,552
AMD Ryzen 5 2600H 7,537
Intel Core i7-7920HQ 7,468
Intel Core i7-6920HQ 7,408
AMD Ryzen 7 3700U 7,343
Intel Core i7-6770HQ 7,275
Intel Core i7-7820HQ 7,143
AMD Ryzen 5 3500U 7,119
Intel Core i5-8305G 7,073
Intel Core i7-10610U 7,050
Intel Core i7-6820HK 7,050
Intel Core i7-4940MX 7,047
Intel Core i7-7700HQ 6,950
Intel Core i7-6820HQ 6,930
Intel Core i7-10510U 6,875
Intel Core i7-5850HQ 6,866
AMD Ryzen 7 2700U 6,819
Intel Core i7-4980HQ 6,794
Intel Core i7-4930MX 6,753
Intel Core i5-10310U 6,699
AMD Ryzen 5 2500U 6,565
Intel Core i7-6700HQ 6,556
Intel Core i7-8665U 6,516
Intel Core i5-10210U 6,460
Intel Core i7-4960HQ 6,453
Intel Core i7-8650U 6,413
Intel Core i5-8365U 6,390
Intel Core i7-8565U 6,364
Intel Core i3-1115G4 6,364
Intel Core i5-8350U 6,329
Intel Core i3-8100B 6,321
Intel Core i7-4760HQ 6,300
Intel Core i7-4870HQ 6,256
Intel Core i7-4850HQ 6,229
Intel Core i5-8265U 6,131
Intel Core i7-4770HQ 6,130
Intel Core i7-4860HQ 6,084
Intel Core i7-4810MQ 6,070
Intel Core i7-5700HQ 5,987
Intel Core i7-8550U 5,941
Intel Core i5-8250U 5,936
AMD Ryzen 3 3300U 5,834
Intel Core i7-4710MQ 5,812
Intel Core i7-3920XM 5,767
Intel Core i7-4720HQ 5,752
Intel Core i7-4750HQ 5,714
Intel Core i7-3940XM 5,671
Intel Core i7-4722HQ 5,620
Intel Core i5-7440HQ 5,614
Intel Core i7-4700HQ 5,528
Intel Core i7-4710HQ 5,481
AMD Ryzen 3 2300U 5,480
Intel Core i7-4700MQ 5,333
Intel Core i7-10510Y 5,289
Intel Core i7-4702HQ 5,238
Intel Core i7-4712MQ 5,227
Intel Core i3-1005G1 5,194
Intel Core i5-6440HQ 5,170
Intel Core i7-4712HQ 5,144
Intel Core i5-7300HQ 5,117
Intel Core i7-4702MQ 5,097
Intel Core i5-10210Y 4,836
Intel Core i5-6300HQ 4,668
Intel Core i3-8109U 4,329
Intel Core i7-7567U 4,273
Intel Core i5-6350HQ 4,255
Intel Core i7-7660U 4,158
Intel Core i5-7287U 4,149
Intel Pentium Silver N6005 4,143
Intel Core i5-7360U 4,079
Intel Celeron N5105 4,052
Intel Core i3-10110U 4,046
AMD Ryzen 3 3250U 4,012
Intel Core i5-7267U 3,974
AMD Ryzen 3 3200U 3,914
Intel Core i7-6567U 3,895
Intel Core i5-7260U 3,877
Intel Core i7-6660U 3,873
Intel Core i5-6287U 3,871
Intel Core i3-8145U 3,828
Intel Core i7-7560U 3,801
Intel Core i5-7300U 3,739
Intel Core i3-8130U 3,685
AMD Ryzen 3 2200U 3,672
Intel Core i7-7500U 3,648
Intel Core i7-7600U 3,610
Intel Core i7-6650U 3,607
Intel Pentium Silver J5040 3,586
Intel Core i7-6600U 3,511
Intel Core i5-6267U 3,470
Intel Core i5-4340M 3,464
Intel Core i3-7100H 3,430
Intel Core i7-6560U 3,424
Intel Core i5-7200U 3,410
Intel Core i5-5287U 3,298
Intel Core i3-7167U 3,280
Intel Core i7-6500U 3,279
Intel Core i3-10110Y 3,278
Intel Core i5-6300U 3,256
Intel Core i5-6360U 3,252
Intel Core i3-10100Y 3,224
Intel Core i7-4600M 3,219
Intel Core i5-4330M 3,208
Intel Core i5-6260U 3,180
Intel Pentium Silver N6000 3,176
Intel Core i5-4310M 3,146
Intel Core i7-5650U 3,130
Intel Core i7-5557U 3,112
Intel Core i5-4200H 3,086
Intel Core i7-4610M 3,078
Intel Pentium Silver J5005 3,051
Intel Core i5-5257U 3,037
Intel Core i5-7Y57 3,033
Intel Core i5-4308U 3,031
Intel Celeron J4125 3,031
Intel Core i5-6200U 3,027
Intel Core i3-6100H 3,026
Intel Core i7-4558U 3,014
Intel Core i3-7130U 2,973
Intel Core i7-5600U 2,971
Intel Core i5-4210H 2,959
Intel Core i7-4578U 2,949
Intel Core i5-4210M 2,914
Intel Celeron J4105 2,910
Intel Core i7-5550U 2,908
Intel Core i5-8210Y 2,862
Intel Core i7-8500Y 2,803
Intel Core i5-4278U 2,801
Intel Core i5-4200M 2,788
Intel Core i3-6157U 2,778
Intel Celeron N5100 2,771
Intel Core i5-5300U 2,731
Intel Core i7-5500U 2,719
Intel Core i5-7Y54 2,716
Intel Core i3-7100U 2,701
Intel Core i7-4600U 2,687
Intel Core i3-4110M 2,678
Intel Pentium Silver N5030 2,678
Intel Core i5-5350U 2,669
Intel Core i3-6100U 2,628
Intel Core i7-7Y75 2,616
Intel Core i5-4288U 2,596
Intel Pentium Silver N5000 2,596
Intel Core i3-5157U 2,588
Intel Core i7-4510U 2,584
Intel Core i3-7020U 2,578
Intel Core i5-4258U 2,571
Intel Core i7-4500U 2,528
Intel Core i5-4310U 2,517
Intel Core i5-5250U 2,502
Intel Core i5-4300U 2,498
Intel Core i5-5200U 2,495
Intel Celeron N4120 2,455
Intel Core i3-4100M 2,449
Intel Core i7-4610Y 2,446
Intel Celeron N4100 2,444
Intel Core i5-4260U 2,377
Intel Core i7-4650U 2,372
Intel Pentium 6405U 2,360
Intel Core i7-4550U 2,354
AMD Ryzen 3 3250C 2,332
Intel Core i5-8200Y 2,308
Intel Core i5-4350U 2,305
Intel Core i5-4210U 2,283
Intel Pentium 5405U 2,276
Intel Core i3-6006U 2,269
Intel Pentium 4417U 2,257
Intel Pentium 4415U 2,220
Intel Core i5-4250U 2,205
Intel Core i5-4200U 2,196
Intel Core i3-5020U 2,193
Intel Core i3-5010U 2,129
Intel Core i3-5015U 2,029
Intel Core i3-5005U 2,009
Intel Core i3-4025U 1,974
Intel Core i3-4120U 1,948
Intel Celeron N3450 1,937
Intel Core i3-4030U 1,869
Intel Celeron N4500 1,856
Intel Core i5-4302Y 1,817
Intel Core i3-4000M 1,736
Intel Core i3-4158U 1,718
Intel Pentium 4425Y 1,694
Intel Celeron J4025 1,673
Intel Core i3-4030Y 1,654
Intel Core i3-4005U 1,642
Intel Core i3-4010U 1,636
Intel Pentium 4415Y 1,612
Intel Celeron N4020 1,595
Intel Core i5-4220Y 1,591
Intel Celeron J4005 1,581
Intel Core i5-4200Y 1,558
Intel Core i5-4210Y 1,527
Intel Core i5-4202Y 1,471
Intel Core i3-4020Y 1,456
Intel Pentium 4410Y 1,444
Intel Core i5-4300Y 1,443
Intel Celeron N4000 1,400
Intel Core i3-4010Y 1,310
Intel Core i3-4012Y 1,229
Intel Celeron N3150 1,198
Intel Celeron N3350 1,142
Intel Celeron N3160 1,104
Intel Celeron N2940 1,016
Intel Celeron N2930 991
Intel Celeron N2920 907
Intel Celeron N2910 742
Intel Celeron N3060 663
Intel Celeron N3000 604
Intel Celeron N3050 585
Intel Celeron N2840 577
Intel Celeron N2830 552
Intel Celeron N2808 515
Intel Celeron N3010 505
Intel Celeron N2806 486
Intel Celeron N2815 480
Intel Celeron N2810 465
Intel Celeron N2820 464
Intel Celeron N2807 456
Intel Celeron N2805 335
2022-01-01 일자 Grade
제휴 마케팅 안내

“노트북 CPU 성능 순위”의 2개의 댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다